Uchwała nr XXIX/223/17 Rady Gminy Gromadka z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w obrębie Krzyżowa, Osła i Różyniec.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/212/16 Rady Gminy Gromadka z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr L/290/2010 Rady Gminy Gromadka z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-14

Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące.

1) MN, MU, RM, RU, U, P- 30%;

2) UI, UK, US, KS- 10%;

3) ZC, ZD, ZI, ZL, ZLd, ZP, R, WS, W- 1%;

4) Pozostałe tereny 1%.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załącznik 1 Załacznik 4 Załacznik 7 Załacznik 10 Załacznik 13 Załacznik 16
Załacznik 2 Załącznik 5 Załacznik 8 Załacznik 11 Załacznik 14 Załacznik 17
Załacznik 3 Załacznik 6 Załacznik 9 Załacznik 12 Załacznik 15  

 

mpzpUchwała nr V/21/11 Rady Gminy Gromadka z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka. 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-09

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące, w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Gromadka z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Krzyżowa, gmina Gromadka.mpzp m

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-23

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1 - Rysunek zmiany planu w skali 1:2000

Uchwała nr XVII/107/11 Rady Gminy Gromadka z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Osła i Różyniec, gmina Gromadka.mpzp m

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-30

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/200/12 Rady Gminy Gromadka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Osła.mpzp m

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-15

Renta planistyczna: 

Ustala się następujące stawkę procentową w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące, dla terenu PG w wysokości 30%.

 

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/199/12 Rady Gminy Gromadka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Gromadka.mpzp m

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-15

 

Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące U - 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/107/11 Rady Gminy Gromadka z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Osła i Różyniec, gmina Gromadka

Zobacz treść planu (PDF).