Uchwała nr 96/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Jędrzychowice, Gmina Zgorzelec

Zobacz treść planu (PDF).