Powiat kłodzki

Uchwała nr 316/XXXIV/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ulicy Niepodległości w Nowej Rudzie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVII/249/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stronie Śląskie miasto w Gminie Stronie Śląskie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/206/17 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec A-2, A-3, A-4.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIX/256/2017 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIX/317/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulic: M. Konopnickiej i 1 Maja

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/26/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław przy ul. Jana Kasprowicza w Polanicy-Zdroju.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/27/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław przy ul. Mikołaja Reja w Polanicy–Zdroju.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 281/XXXI/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy Nowej Rudy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVII/237/2017 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/218/17 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu eksploatacji złoża melafiru „Tłumaczów Gardzień I”

Zobacz treść planu (PDF).