mpzp uchwała nr XL/354/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kuropatnik


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-10

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1