mpzpUchwała nr XLVII/516/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).