Gmina Limanowa

Uchwała Nr XVIII.103.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIII.73.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IV.23.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IV.24.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr LXXIII.463.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLIV.281.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla MARSA w Limanowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIV.177.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIV.179.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIV.178.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XI.73.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Miejskiej Góry” w Limanowej

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXVIII/239/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-14

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf
Zalacznik10.pdf
Zalacznik11.pdf
Zalacznik12.pdf
Zalacznik13.pdf
Zalacznik14.pdf
Zalacznik15.pdf
Zalacznik16.pdf
Zalacznik17.pdf
Zalacznik18.pdf
Zalacznik19.pdf
Zalacznik20.pdf
Zalacznik21.pdf
Zalacznik21a.pdf

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/238/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-10

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXVII/160/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-07

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr LI/355/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-09

Renta planistyczna:

W odniesieniu do terenów objętych zmianą planu ustala się wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w wysokości 20% .

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1a.jpg
Zalacznik1b.jpg
Zalacznik2a.jpg
Zalacznik2b.jpg
Zalacznik3a.jpg
Zalacznik3b.jpg
Zalacznik4a.jpg
Zalacznik4b.jpg
Zalacznik4c.jpg
Zalacznik4d.jpg

 

mpzpUchwała nr L/337/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-30

Renta planistyczna:

W odniesieniu do terenów objętych zmianą planu ustala się wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w wysokości 20% .

Zobacz treść planu (PDF)

Zał.nr 1.jpg
Zał.nr 2.jpg
Zał.nr 3.jpg
Zał.nr 4.jpg
Zał.nr 5.jpg
Zał.nr 6.jpg
Zał.nr 7.jpg
Zał.nr 8.jpg
Zał.nr 9.jpg
Zał.nr 10.jpg
Zał.nr 11.jpg
Zał.nr 12.jpg
Zał.nr 13.jpg
Zał.nr 14.jpg
Zał.nr 15.jpg
Zał.nr 16.jpg
Zał.nr 17.jpg
Zał.nr 18.jpg
Zał.nr 19.jpg
Zał.nr 20.jpg
Zał.nr 21.jpg
Zał.nr 22.jpg
Zał.nr 23.jpg
Zał.nr 24.jpg
Zał.nr 25.jpg
Zał.nr 26.jpg
Zał.nr 27.jpg
Zał.nr 28.jpg
Zał.nr 29.jpg
Zał.nr 30.jpg
Zał.nr 31.jpg
Zał.nr 32.jpg
Zał.nr 33.jpg
Zał.nr 34.jpg
Zał.nr 35.jpg
Zał.nr 36.jpg
Zał.nr 37.jpg
Zał.nr 38.jpg
Zał.nr 39.jpg
Zał.nr 40.jpg
Zał.nr 41.jpg
Zał.nr 42.jpg
Zał.nr 43.jpg
Zał.nr 44.jpg
Zał.nr 45.jpg
Zał.nr 46.jpg
Zał.nr 47.jpg
Zał.nr 48.jpg
Zał.nr 49.jpg
Zał.nr 50.jpg
Zalacznik52.pdf
Zalacznik53.pdf
Zał.nr 51 Studium.jpg
załacznik 52.jpg
załacznik 53.jpg

 

Uchwała nr XXXVIII/239/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVIII/238/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/160/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LI/355/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr L/337/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

Zobacz treść planu (PDF).