Gmina Tymbark

Uchwała Nr XXIII/172/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/171/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXVI/216/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark w miejscowościach: Tymbark, Podłopień, Piekiełko, Zawadka i Zamieście

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXII/189/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVIII/109/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVII/98/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark – działka nr 2243 w Podłopieniu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVII/97/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXVIII/244/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.


Data uchwalenia: 2014-06-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

Uchwała nr XXXVIII/244/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 11 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-22

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” dla terenów objętych planem w wysokości 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

Uchwała nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 11 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXI/126/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z póź. zm) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf
Zalacznik10.pdf
Zalacznik11.pdf
Zalacznik12.pdf

mpzpUchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 23 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-20

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr Nr XLIV/269/10 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo Gminy Tymbark.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-09

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.doc
Zalacznik2.doc

Uchwała nr XXI/126/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 23 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr Nr XLIV/269/10 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo Gminy Tymbark.

Zobacz treść planu (PDF).