Gmina Kamienica

Uchwała Nr XII/113/20 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – obejmującego tereny położone w miejscowościach Kamienica, Zbludza

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XII/114/20 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – obejmującego tereny położone w miejscowościach Kamienica i Szczawa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 13 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – obejmującego tereny oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 376 (część działki), 957 (część działki), 955, 4586/1, 4586/2, 4633 wszystkie położone w Kamienicy, nr: 309 (część działki), 447/7, 1917/2 (część działki) wszystkie położone w Szczawie, nr: 1364/2, 1764, 1840, 1841/1 (przed podziałem nr 1841), 1849/1, 2343 położone w Zalesiu.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXI/304/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – obejmującego tereny oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 2156/6 położona w Kamienicy, 818/3, 818/4, 818/5, 818/7, 818/8, 817/1, 217/1 położone w Zalesiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXX/292/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – obejmującego tereny oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 586, 589/2, 590, 591/4, 592 w Zbludzy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXX/291/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – obejmującego tereny oznaczone, jako działki ewidencyjne nr: 1766/2, 1766/3, 1767, 1768/2, 1770, 1771, 1781/1, 1782, 1791, 1792, 1793, 1794, 1797, 1798, 1795, 4712/2 (część działki) wszystkie położone w Kamienicy, nr: 412/1, 525/1, 2318, 2319, 2256, 2257, 2305, 2878 wszystkie położone w Szczawie, nr 1361 w Zasadnem, 495/4, 784 w Zbludzy, nr: 601, 2419 (część działki) położone w Zalesiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/218/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica –działki Nr 563/2 i 578/3, część działki Nr 589 (działka Nr 589/2 wg nowego podziału) i działka Nr 590, część działek Nr 931/1, 931/2, 967 w Zbludzy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/217/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kamienica – wieś Zalesie działka Nr 183 i część działki Nr 169/1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/216/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działka Nr 930, część działki Nr 1848, część działki Nr 2419, część działek Nr 983 i 1040 w Zalesiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/215/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – część działki Nr 2879, część działki Nr 1828/5, działka Nr 1417/2 w Szczawie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/214/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działka Nr 968/1, część działki Nr 1766/1, działka Nr 5042/12 i część działki Nr 5042/11, część działki nr 56/2, część działki Nr 261/2 w Kamienicy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXII/198/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica - działki ewidencyjne nr 4536/3 i 4554/2 w Kamienicy oraz działki ewidencyjne nr 682 i 1824 w Zalesiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVIII/158/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica - działka ewidencyjna nr 673 w Zalesiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XII/101/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działka Nr 2308/4, część działek Nr 2308/14, 2308/16 w Kamienicy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr III/24/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica –działka Nr 48/2, część działki Nr 48/4 w Zasadnym

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr III/23/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działka Nr 560, część działki Nr 624, część działki Nr 565 (działka 565/1 wg projektu podziału) i działka Nr 558 w Zbludzy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr III/22/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Zalesie działka Nr 183 i część działki Nr 169/1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr III/21/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – część działki Nr 2041/2, działka Nr 1139/1 w Zalesiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr III/20/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działka Nr 1606/1, część działki Nr 1114/3 w Szczawie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr III/19/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działka Nr 484 i część działek Nr 429, 486, działki Nr 1548 i 1717, część działki Nr 1662, część działki Nr 1790, działka Nr 124 i część działek Nr 123, 125/1, 125/2, 114 w Kamienicy

Zobacz treść planu (PDF).