Gmina Łukowica

Uchwała Nr VII/66/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łukowica – dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjnej nr 811/13 w Łukowicy, działka ewidencyjna nr 1198/6 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 1207/3 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 1355 w Łukowicy, działka ewidencyjna nr 536/4 w Przyszowej, działka ewidencyjna nr 1072/1 w Przyszowej, część działki ewidencyjnej nr 586/4 w Roztoce, część działki ewidencyjnej nr 206/4 w Stroniu, część działki ewidencyjnej nr 545 w Stroniu i część działki ewidencyjnej nr 581 w Stroniu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łukowica – dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjnej nr 62 w Jadamwoli, działkę ewidencyjną nr 435/3 w Jastrzębiu, część działki ewidencyjnej nr 16, 71, 109, 569, 646, 657 oraz działkę ewidencyjną nr 346/3 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 229/2, 572/42 w Młyńczyskach, część działki ewidencyjnej nr 148 w Owieczce, działkę ewidencyjną nr 118/15, 1255/2 oraz część działki ewidencyjnej nr 244 w Przyszowej, część działki ewidencyjnej nr 127, 480 w Roztoce, część działki ewidencyjnej nr 110, 125/1, 238/1 oraz działkę ewidencyjną nr 741/1 w Stroniu, część działki ewidencyjnej nr 241/1, 241/2, 248/1 i 248/4 w Świdniku.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łukowica – dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjnej nr 220/1 w Młyńczyskach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VI/55/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łukowica – obejmującego tereny położone w miejscowości Przyszowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – obejmującego tereny oznaczone jako: część działki ewidencyjnej nr 242/1 i 247/1 w Jadamwoli, działki ewidencyjne nr 242/2 i 247/3 w Jadamwoli, część działki ewidencyjnej nr 5 w Łukowicy, działka ewidencyjna nr 290 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 346/9 w Łukowicy, działki ewidencyjne nr 463/5 i 463/6 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 509 w Łukowicy, działka ewidencyjna nr 1212/1 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 1072 w Przyszowej, część działki ewidencyjnej nr 696/1 w Przyszowej, część działki ewidencyjnej nr 26/11 i 26/2 w Świdniku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIII/212/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – obejmującego tereny oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 21 w Jadamwoli, 751/2 w Przyszowej, 672 w Roztoce, 277/2 w Stroniu, 84/10, 127/1, 259/1 w Świdniku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIII/213/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – obejmującego tereny oznaczone jako: część działki ewidencyjnej nr 1203/2 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 1163 w Przyszowej, część działki ewidencyjnej nr 1206/2 w Przyszowej, część działki ewidencyjnej nr 701 w Roztoce, część działki 632/5 w Stroniu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIII/211/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – obejmującego tereny oznaczone jako: część działki ewidencyjnej nr 310 w Przyszowej, działkę ewidencyjną nr 312 w Przyszowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIII/210/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – obejmującego tereny oznaczone jako działka ewidencyjna nr 2/5 w Roztoce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVIII/177/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVIII/178/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica we wsi Przyszowa i Stronie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVII/166/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – działki ewidencyjne nr: 65/4 i 65/5 w Jadamwoli oraz 146 w Owieczce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVI/159/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – działka ewidencyjna nr 898/8 w Łukowicy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIV/140/2017 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/120/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IX/49/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IX/50/15 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIII/226/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIII/227/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XIX/195/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 17 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica


Data uchwalenia: 2014-03-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-25

Zobacz treść planu (PDF).