Powiat limanowski

mpzpUchwała nr XLVII/516/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/244/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.


Data uchwalenia: 2014-06-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XIX/195/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 17 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica


Data uchwalenia: 2014-03-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XIX/194/14 Rady Gminy Łukowica z dnia 17 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica


Data uchwalenia: 2014-03-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/214/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice


Data uchwalenia: 2014-03-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIII/301/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr L/268/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-29

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik nr 2.pdf
Załącznik nr 3.pdf
66.LEGENDA.png

01.173.421.21.png
02.173.421.22.png
03.173.421.23.png
04.173.423.01.png
05.173.423.02.png
06.173.423.03.png
07.173.423.04.png
08.173.414.08.png
09.173.414.09.png
10.173.414.10.png
11.173.423.06.png
12.173.423.07.png
13.173.423.08.png
14.173.423.09.png
15.173.423.10.png
16.173.414.13.png
17.173.414.14.png
18.173.414.15.png
19.173.423.11.png
20.173.423.12.png
21.173.423.13.png
22.173.423.14.png
23.173.423.15.png
24.173.424.11.png
25.173.414.19.png
26.173.414.20.png
27.173.423.16.png
28.173.423.17.png
29.173.423.18.png
30.173.423.19.png
31.173.423.20.png
32.173.424.16.png
33.173.414.24.png
34.173.414.25.png
35.173.423.21.png
36.173.423.22.png
37.173.423.23.png
38.173.423.24.png
39.173.423.25.png
40.173.424.21.png
41.173.424.22.png
42.173.432.04.png
43.173.432.05.png
44.173.441.01.png
45.173.441.02.png
46.173.441.03.png
47.173.441.04.png
48.173.441.05.png
49.173.442.01.png
50.173.442.02.png
51.173.432.10.png
52.173.441.06.png
53.173.441.07.png
54.173.441.08.png
55.173.441.09.png
56.173.441.10.png
57.173.442.06.png
58.173.432.15.png
59.173.441.11.png
60.173.441.12.png
61.173.441.13.png
62.173.441.14.png
63.173.441.17.png
64.173.441.18.png
65.173.441.19.png

mpzpUchwała nr XXXVIII/423/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/277/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 11 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-22

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” dla terenów objętych planem w wysokości 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/239/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-14

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf
Zalacznik10.pdf
Zalacznik11.pdf
Zalacznik12.pdf
Zalacznik13.pdf
Zalacznik14.pdf
Zalacznik15.pdf
Zalacznik16.pdf
Zalacznik17.pdf
Zalacznik18.pdf
Zalacznik19.pdf
Zalacznik20.pdf
Zalacznik21.pdf
Zalacznik21a.pdf

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/238/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-10

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXVII/160/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-07

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr LI/355/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-09

Renta planistyczna:

W odniesieniu do terenów objętych zmianą planu ustala się wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w wysokości 20% .

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1a.jpg
Zalacznik1b.jpg
Zalacznik2a.jpg
Zalacznik2b.jpg
Zalacznik3a.jpg
Zalacznik3b.jpg
Zalacznik4a.jpg
Zalacznik4b.jpg
Zalacznik4c.jpg
Zalacznik4d.jpg

 

mpzpUchwała nr L/337/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-30

Renta planistyczna:

W odniesieniu do terenów objętych zmianą planu ustala się wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w wysokości 20% .

Zobacz treść planu (PDF)

Zał.nr 1.jpg
Zał.nr 2.jpg
Zał.nr 3.jpg
Zał.nr 4.jpg
Zał.nr 5.jpg
Zał.nr 6.jpg
Zał.nr 7.jpg
Zał.nr 8.jpg
Zał.nr 9.jpg
Zał.nr 10.jpg
Zał.nr 11.jpg
Zał.nr 12.jpg
Zał.nr 13.jpg
Zał.nr 14.jpg
Zał.nr 15.jpg
Zał.nr 16.jpg
Zał.nr 17.jpg
Zał.nr 18.jpg
Zał.nr 19.jpg
Zał.nr 20.jpg
Zał.nr 21.jpg
Zał.nr 22.jpg
Zał.nr 23.jpg
Zał.nr 24.jpg
Zał.nr 25.jpg
Zał.nr 26.jpg
Zał.nr 27.jpg
Zał.nr 28.jpg
Zał.nr 29.jpg
Zał.nr 30.jpg
Zał.nr 31.jpg
Zał.nr 32.jpg
Zał.nr 33.jpg
Zał.nr 34.jpg
Zał.nr 35.jpg
Zał.nr 36.jpg
Zał.nr 37.jpg
Zał.nr 38.jpg
Zał.nr 39.jpg
Zał.nr 40.jpg
Zał.nr 41.jpg
Zał.nr 42.jpg
Zał.nr 43.jpg
Zał.nr 44.jpg
Zał.nr 45.jpg
Zał.nr 46.jpg
Zał.nr 47.jpg
Zał.nr 48.jpg
Zał.nr 49.jpg
Zał.nr 50.jpg
Zalacznik52.pdf
Zalacznik53.pdf
Zał.nr 51 Studium.jpg
załacznik 52.jpg
załacznik 53.jpg

 

mpzpUchwała nr XXX/330/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-09

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647) – w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXX/329/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łostówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-09

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647) – w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXX/331/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647) – w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr XXX/328/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) – w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXX/327/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647) – w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf