Powiat brzeski

Uchwała Nr XIX/158/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Granice”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLIX/352/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Dzielnica Przemysłowa”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIII/243/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa – Etap I”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLVI/334/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Brzesko o nazwie „Jasień – Nowy Świat”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VIII/312/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - PRZY OCZYSZCZALNI (Wola Dębińska)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr II/263/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu występowania złoża kruszywa naturalnego "Maszkienice", zlokalizowanego w miejscowości Maszkienice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr II/262/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - OBSZAR PRZY DRODZE KRAJOWEJ (Wola Dębińska)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr II/261/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - OSIEDLE (Wola Dębińska)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXII/216/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Dzielnica Przemysłowa”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXII/215/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Granice”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa - Etap I”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IV/67/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "oczyszczalnia ścieków Maszkienice"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr II/48/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Porąbka Uszewska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXVIII/309/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 listopada 2014r. uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa - Etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr II/342/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Dębno

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr II/337/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Wola Dębińska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr II/334/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Sufczyn

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXI/300/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

Uchwała nr XXXI/300/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXIV(244)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Brzesko - „Teren przy szpitalu”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-21

Renta planistyczna:

Stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w terenie 1KP w związku z uchwaleniem planu, ustala się w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)