Powiat brzeski

mpzpUchwała nr XXXI/300/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV(244)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Brzesko - „Teren przy szpitalu”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-21

Renta planistyczna:

Stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w terenie 1KP w związku z uchwaleniem planu, ustala się w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXVI/180/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego w Brzesku "Osiedle Jagiełły".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-19

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr LVIII/400/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego w Brzesku o nazwie os. Słotwina II.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-09

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w wysokości - 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr LVIII/399/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego we wsi Mokrzyska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-09

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w wysokości - 30 %

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr II/152/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Jastew.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-24

Renta planistyczna:

Dla nieruchomości, której wartość wzrosła w   związku z   uchwaleniem planu, a   właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość - ustala się, jednorazową opłatę w   stosunku procentowym do wzrostu tej wartości dla terenów o   symbolach MN, RM, MN.U, U   i P w   wysokości - 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXIV/276/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-26

Renta planistyczna:

Dla terenu określonego w §1 ustala się wysokość stawek, służących naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku na poziomie 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XLI/293/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-11

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Załącznik2.pdf
Zalacznik3.pdf