Powiat wadowicki

mpzpUchwała nr XXIV/259 Rady Gminy Mucharz z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz dla obszarów sołectw Mucharz i Skawce


Data uchwalenia: 2014-03-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVII/269/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (część północna i wschodnia)


Data uchwalenia: 2014-02-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpObwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Sułkowicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.6.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXVI/215/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łękawica w części, tj. w części graficznej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/231/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Tomice, 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Tomice
w części dotyczącej sołectwa Lgota (część działki nr 688/24)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/215/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łękawica


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIX-349-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Rzykach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXV/252/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-04

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXII/222/13 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-19

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXII/221/13 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-19

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XVI/144/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-30

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg

mpzpUchwała nr IV/29/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stronie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-07

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę obowiązującą w przypadku zbycia nieruchomości na terenach, w których niniejszym planem dokonano zmiany przeznaczenia:

1) dla terenów oznaczonych symbolem MM, MN, UP, Rz - 15 % od wzrostu wartości;

2) dla terenów oznaczonych symbolem MU, MML, U - 20 % od wzrostu wartości.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zakrzów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-07

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nie-ruchomości objętych planem określa się w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Leśnica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-07

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę obowiązującą w przypadku zbycia nieruchomości na terenach, w których niniejszym planem dokonano zmiany przeznaczenia:

1) dla terenów oznaczonych symbolem MM, UP, Rz - 15 % od wzrostu wartości;

2) dla terenów oznaczonych symbolem MML, U - 20 % od wzrostu wartości.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXX/192/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stryszów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-15

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednora-zową opłatę obowiązującą w przypadku zbycia nieruchomości na terenach, w których niniejszym planem dokonano zmiany przeznaczenia:

1. dla terenów oznaczonych symbolem MM, MN, MML - 15 % od wzrostu wartości;

2. dla terenów oznaczonych symbolem MU, PU, ML, UT - 20 % od wzrostu wartości.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XII/86/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/124/04 Rady Gminy Spytkowice z dnia 12lutego 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-17

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XLVIII/237/10 Rady Gminy Spytkowice z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-07

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, ustala się w wysokości 30 % dla wszystkich obszarów objętych ustaleniami planu.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr VII/59 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mucharz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-19

Zobacz treść planu (PDF)