Powiat wadowicki

Uchwała Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/210/2020 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 4 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki – etap A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVII-123-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parceli położonych w miejscowości Roczyny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XI/88 Rady Gminy Mucharz z dnia 13 grudnia 2019 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XV-98-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parceli położonych w miejscowości Inwałd

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XII/122/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Małe na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XII/121/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „A”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XII/120/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydowice na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XII/119/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Wielkie na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XII/118/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Małe na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XII/117/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stanisław Dolny na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XII/116/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „A”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XII/115/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podolany na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XII/114/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leńcze na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XII/113/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brody na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XII/112/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Średni na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XII/111/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Górny na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Woźniki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Witanowice – obszar 1

Zobacz treść planu (PDF).