Powiat krakowski

Uchwała Nr XXVI/223/2020 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułoszowa, sołectwa Wielmoża

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIV/329/2020 Rady Gminy Liszki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mników i Baczyn - obszar 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/198/2020 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Wielmoża przy ul. Doliny Zachwytu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/199/2020 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Sułoszowa I przy ul. Wielmoskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/200/2020 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża podjętego Uchwałą nr XXXI/210/05 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 lipca 2005 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/201/2020 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kalinowska podjętego Uchwałą nr XIII/72/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 listopada 2007 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/202/2020 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Sułoszowa I dla działki 1045 podjętego uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVII/277/2020 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVII/278/2020 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowaania przestrzennego miasta Krzeszowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVII/279/2020 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXII/283/20 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słomniki, dla terenów produkcyjnych w północno-zachodniej części miejscowości Czechy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/173/2020 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany naprawczej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca: Baranówka, Czulice, Dojazdów, Goszyce, Goszcza, Głęboka, Karniów, Kocmyrzów, Krzysztoforzyce, Luborzyca, Łuczyce, Łososkowice, Maciejowice, Marszowice, Prusy, Pietrzejowice, Rawałowice, Sadowie, Skrzeszowice, Sulechów, Wola Luborzycka, Wysiołek Luborzycki, Wiktorowice, Wilków, Zastów, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Nr XLII/327/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIV/244/2020 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY IWANOWICE: Biskupice, Celiny, Damice, Domiarki, Grzegorzowice Małe, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włościańskie, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny, Lesieniec, Maszków, Narama, Poskwitów Nowy, Poskwitów Stary, Przestańsko, Sie-ciechowice, Sułkowice, Widoma, Władysław, Zagaje, Zalesie, Żerkowice, przyjętego Uchwałą Nr XIII/127/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVI/268/2020 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXI/295/2020 Rady Gminy Liszki z dnia 23 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Morawica (obszar 2)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXV/266/2020 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 17 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/404/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar poprzemysłowy po dawnej kopalni porfiru w Miękini i Czernej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXII/249/20 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała, sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Stoki, Szczodrkowice, Zamłynie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/270/2020 Rady Gminy Liszki z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryspinów – obszar 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/271/2020 Rady Gminy Liszki z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piekary – obszar 2

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVI.227.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa Szlachecka

Zobacz treść planu (PDF).