Powiat olkuski

Uchwała Nr XXXIV/217/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze – część A i C

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/236/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks - Braciejówka ETAP B

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/235/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części Zedermana

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/226/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurada

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/227/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - Piaski

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVII/207/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice-Zawada

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVII/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXI/209/2020 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach Chechło i Klucze - obszar A i C

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/155/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu zabudowy letniskowej niskiej intensywności (ML2) w sołectwie Kwaśniów Górny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu produkcyjno – usługowego (PU) w sołectwie Bydlin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVII/155/2020 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Bolesław, obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Nr 1/2020 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu i rysunku uchwały Nr XXXVII/356/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla miejscowości Krzykawa

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Nr 2/2020 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu i rysunku Uchwały Nr XXXV/334/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Ujków Nowy, Małobądz i Krze

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/164/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/446/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/165/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/473/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap B

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/166/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Witeradów – Niesułowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XII/109/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 października 2019 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla miejscowości Krzykawa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 października 2019 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Ujków Nowy, Małobądz i Krze

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla miejscowości Krążek, Podlipie i Międzygórze

Zobacz treść planu (PDF).