Powiat bocheński

mpzpUchwała nr XLIII/348/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drwinia w części obejmującej sołectwa: Dziewin, Gawłówek i Mikluszowice”


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/404/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla „Kurów” w Bochni


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/403/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Dołuszyce


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXX/291/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka w zakresie działki nr 807 oraz części działki nr 806/1


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXX/290/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży w zakresie działki nr 211


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXX/289/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży w zakresie działki nr 290/2


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXX/288/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście" Nowego Wiśnicza w zakresie rozwiązań komunikacyjnych układu dróg wewnętrznych przewidzianych do obsługi wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXX/292/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Łomna w zakresie działek nr 484/8 oraz 485/1


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXI/220/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana"


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXI/221/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana"


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/301/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany punktowej obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Trinitatis” w Bochni.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-24

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXVIII/300/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Hutnicza” w Bochni, uchwalonego uchwałą Nr XXXV/344/05 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 12 sierpnia 2005 r. w zakresie ustalenia stawki opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości innej niż wynoszącej 0%.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-24

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XLIV/404/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Goczałkowskich" w Bochni.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-14

Zobacz treść planu (PDF)

Goczałkowskich_SCHEMAT.jpg

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg
Zalacznik6.jpg
Zalacznik7.jpg
Zalacznik8.jpg
Zalacznik9.jpg
Zalacznik10.jpg
Zalacznik11.jpg
Zalacznik12.jpg
Zalacznik13.jpg

 

mpzpUchwała nr Nr XLII/399/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Łychów-Uzbornia" w Bochni.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-07

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg

 

mpzpUchwała nr XLII/397/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego plau zagospodarowania przestrzennego osiedla "Pagórek" w Bochni.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-07

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg

mpzpUchwała nr Nr XLII/398/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Łany" w Bochni.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-07

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg

 

mpzpUchwała nr XLII/396/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagrospodarowania przestrzennego terenu "Trinitatis" w Bochni.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-07

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg

 

mpzpUchwała nr XXX/237/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany tekstu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Bochnia, Baczków, Bessów, Bogucice, Brzeźnica, Buczyna, Cerkiew, Chełm, Cikowice, Damienice, Dąbrowica, Gawłów, Gierczyce, Gorzków, Grabina, Krzyżanowice, Łapczyca, Majkowice, Moszczenica, Nieprześnia, Nieszkowice Małe, Nieszkowice Wielkie, Ostrów Szlachecki, Pogwizdów, Proszówki, Siedlec, Słomka, Stanisławice, Stradomka, Wola Nieszkowska, Zatoka, Zawada uchwalonego uchwałą Rady Gminy Bochnia Nr XXVII/319/06 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-24

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXX/238/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia uchwalonego uchwałą Nr XXVII/319/06 Rady Gminy Bochnia z dnia 26.10.2006r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-24

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XX.169.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnica Murowana.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-12

Ustala się wysokość stawek procentowych, służących naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647), w tym:
1) na poziomie 5% – dla terenów mieszkaniowych oraz mieszkaniowo-usługowych i zamieszkania zbiorowego, o których mowa w §21 – §25, w tym dla terenów:
a) UM – usług publicznych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – §21,
b) MN – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – §22,
c) MN,U – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług niepublicznych – §23,
d) MU – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług niepublicznych – §24,
e) MZ – zamieszkania zbiorowego – §25;
2) na poziomie 10% – dla terenów usługowych, o których mowa w §26 – §33, w tym dla terenów:
a) U – usługowych (usług wielobranżowych - publicznych, niepublicznych, turystycznych) – §26,
b) usług publicznych – §27, w tym:
– UA (administracji),
– UZ (zdrowia),
– UK (kultury),
– UO (oświaty),
– UI (usług innych),
c) UO,US – usług publicznych – oświaty oraz sportowe – §28,
d) UKS,ZP – kultury sakralnej oraz zieleni parkowej – §29,
e) UKS – kultury sakralnej – §30
f) UK,ZP – ośrodków kultury oraz zieleni parkowej – §31,
g) U,ZP,KP – ośrodków usługowych, zieleni parkowej oraz parkingów publicznych – §32,
h) PL/KP,ZP – placów publicznych z dopuszczeniem parkingów oraz zieleni parkowej – §33;
3) na poziomie 10% – dla terenów rekreacyjnych oraz mieszkaniowo-rekreacyjnych i usługowych, o których mowa w §39 – §55, w tym dla terenów:
a) UT – rekreacji zbiorowej – turystycznych – §39,
b) UT,U – rekreacji zbiorowej – turystycznych oraz usługowych – §40,
c) UT,KP – rekreacji zbiorowej – turystycznych oraz parkingów publicznych – §41,
d) UTL – rekreacji indywidualnej i zbiorowej – turystyczno-letniskowych – §42,
e) ML – rekreacji indywidualnej – letniskowych – §43,
f) MN,ML – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacji indywidualnej – letniskowych – §44,
g) MN,UTL – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacji indywidualnej i zbiorowej – turystyczno-letniskowych – §45,
h) MN,U,UTL – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz rekreacji indywidualnej i zbiorowej – turystyczno-letniskowych – §46,
i) MN,UT – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacji zbiorowej – turystycznych – §47,
j) MN,U,US – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz sportowych – §48,
k) MU,UTL – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, usługowej oraz rekreacji indywidualnej i zbiorowej – turystyczno-letniskowych – §49,
l) US – sportowych – §50,
ł) U,ZP,KP,MN – usługowych, zieleni parkowej, parkingów publicznych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – §51,
m) UK,ZP,UT – ośrodków kultury, zieleni parkowej oraz turystyki – §52,
n) USZ – rekreacji zimowej – §53,
o) UTW – rekreacji nadwodnej – §53,
u) U,UT,US,MN – usługowych, turystyczne, sportowych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – §54,
p) UT,US,MU – rekreacji zbiorowej – turystycznych, sportowych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz zagrodowej – §55;
4) na poziomie 15% – dla terenów produkcyjno-usługowych oraz górniczych, o których mowa w §34 – §38, w tym dla terenów:
a) PU – produkcyjno-usługowych – §34,
b) RU – obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich – §35,
c) RU,PU – obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich oraz produkcyjno-usługowych – §36,
d) RU/RD – obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich z dopuszczeniem zieleni parkowej – §37,
 PG/PU – przemysłu górniczego z dopuszczeniem działalności produkcyjno-usługowej – §38;
5) na poziomie 15% – dla terenów tereny obsługi ruchu drogowego oraz parkingów publicznych, o których mowa w §60 – §61, w tym dla terenów:
a) KU – stacji paliw, napraw i diagnostyki pojazdów – §60,
b) KP – parkingów publicznych – §61.

Zobacz treść planu (PDF)