Powiat bocheński

Uchwała Nr XXVI/240/20 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowego Wiśnicza z częścią miejscowości Stary Wiśnicz i Leksandrowa – etap „B”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/278/2020 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/180/20 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzezawa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIV/230/20 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza - etap „A”.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVIII/253/2020 Rady Gminy Tarnów z dnia 14 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXVII/345/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXI/183/2020 Rady Gminy w Drwini z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DRWINIA obejmującego sołectwa:Bieńkowice, Drwinia, Dziewin, Gawłówek, Grobla, Ispina, Mikluszowice, Niedary, Świniary, Trawniki, Wola Drwińska, Wyżyce, Zielona

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXII/347/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 29 Śródmieście”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/212/2020 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Małe

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXX/298/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulicy Komunalnej - "Krzyż Wschód III"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXV/257/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie ulic Lotniczej, Modelarskiej oraz al. Tarnowskich i drogi krajowej nr 94

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XII/181/2020 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVI/254/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 57”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVI/253/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 56”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXI/218/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ul. Spokojnej i al. Piaskowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXI/219/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w dzielnicach Zbylitowska Góra i Koszyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/227/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 59"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/181/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/168/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, obejmujący teren pomiędzy drogą krajową nr 94, wschodnią i południową granicą miasta oraz ulicą Tuchowską

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/167/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, wyznaczonego ulicami: Stanisława Kassali, Ogrodową i Świętej Katarzyny oraz projektowanym wałem rzeki Biała

Zobacz treść planu (PDF).