Gmina Łapanów

mpzpUchwała nr XIX/140/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łapanów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-05

Renta planistyczna:

1. Ustala się wysokość stawek służących naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, w tym:

1) stawkę o wysokości 15% dla terenów o symbolach KU,

2) stawkę o wysokości 10% dla:

a) terenów o symbolach MN,UTL,

b) terenów o symbolach MN,U,

c) terenów o symbolach MU,

d) terenów o symbolach MN,U,UTL,

3) stawkę o wysokości 5% - dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ZMIANY „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAPANÓW”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-17

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawek służących naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, w tym:

1) stawkę o wysokości 15% dla:

a) terenów o symbolach KU,PU,U,

b) terenów o symbolach KS;

2) stawkę o wysokości 10% dla:

a) terenów o symbolach MN,UTL oraz terenów MN,UTL-W,

b) terenów o symbolach MN,U oraz terenów MN,U-W i MN,U-G,

c) terenów o symbolach MU,

d) terenów o symbolach MU,UTL,

e) terenów o symbolach MN,U,UTL,

f) terenów o symbolach UTL;

3) stawkę o wysokości 5% dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

 Załącznik1.pdf

mpzpUchwala nr XLIII/272/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łapanów".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-18

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXX/237/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2013r. W SPRAWIE ZMIANY „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAPANÓW”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-20

Renta planistczna:

1. Ustala się wysokość stawek służących naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, w tym:
1) stawkę o wysokości 15% dla terenów o symbolu PU;
2) stawkę o wysokości 10% dla:
a) terenów o symbolu MN, UTL,
b) terenów o symbolu MU, UTL;
3) stawkę o wysokości 5% - dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF)