Powiat nowosądecki

Uchwała Nr XXV/284/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów położonych w miejscowościach Brzezna, Gostwica, Olszana, Stadła

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXX/541/2020 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/509/2020 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 grudnia 2020 r. o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 3"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXX/542/2020 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/510/2020 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 grudnia 2020 r. o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 1B"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXV/283/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVII.299.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna przy ul. Zazamcze

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVII.308.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zapopradzie/Mikowa" w Muszynie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVIII/509/2020 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 3” przyjętego Uchwałą Nr XXX/325/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 30 grudnia 2004 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVIII/510/2020 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 1B"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIII/214/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/479/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec - dotyczącej części działki ewidencyjnej nr 410/1 położonej w obrębie Librantowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/480/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wielogłowy w Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/481/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w  Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/482/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/483/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w  Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/484/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Chomranice w Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/485/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Klęczany w Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVI.286.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/263/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie obejmującej tereny położone w Podrzeczu i Stadłach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/264/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów położonych w miejscowościach Gostwica, Olszana, Podrzecze, Stadła

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXV/191/20 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa

Zobacz treść planu (PDF).