Uchwała Nr XXV/284/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów położonych w miejscowościach Brzezna, Gostwica, Olszana, Stadła

Zobacz treść planu (PDF).