Gmina Nawojowa

mpzpUchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-31

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu do wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów 1 W w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
ZEL-cala.pdf

M-1.pdf
M-2.pdf
M-3.pdf
M-4.pdf
M-5.pdf
M-6.pdf
M-7.pdf
M-8.pdf
M-9.pdf
M-10.pdf
M-11.pdf
M-12.pdf
M-13.pdf
M-14.pdf
M-15.pdf
M-16.pdf
M-17.pdf
M-18.pdf
M-19.pdf
M-20.pdf
M-21.pdf
M-22.pdf
M-23.pdf

 

mpzpUchwała nr VIII/61/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wsie Bącza Kunina, Frycowa, Nawojowa i Popardowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-31

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu do wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów 1 W, 2 ZL/zz, 3 R/zz, KK-GP/zz w wysokości 1%, dla terenów 4 UT/zz w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
MAPA-CALA
NAW-siatka

M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
M-6
M-7
M-8
M-9
M-10
M-11
M-12
M-13
M-14
M-15
M-16
M-17
M-18
M-20
M-21
M-22
M-23
M-24
M-25
M-26
M-27
M-28
M-29
M-30
M-31
M-32
M-33
M-34
M-35
M-36
M-37
M-38
M-39
M-40
M-41
M-42
M-43
M-44
M-45
M-46
M-47
M-48
M-49
M-50

 

mpzpUchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Homrzyska i Złotne.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-31

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu do wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów 1 W w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
HOMRZ-cala.pdf
HOMRZYSK_siatka.pdf

M-1.pdf
M-2.pdf
M-3.pdf
M-4.pdf
M-5.pdf
M-6.pdf
M-7.pdf
M-8.pdf
M-9.pdf
M-10.pdf
M-11.pdf
M-12.pdf
M-13.pdf
M-14.pdf
M-15.pdf
M-16.pdf
M-17.pdf
M-18.pdf
M-19.pdf
M-20.pdf
M-21.pdf
M-22.pdf
M-23.pdf

 

mpzpUchwała nr L / 411 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała (A) część działek Nr 332/3 i 332/7, część działek Nr 161/2, 169 i działki Nr 168/2, 168/4, 173/4, część działki Nr 369, działka Nr 54, część działki Nr 146/3, działki Nr 89, 87/4, 87/3, 87/2, 83/3 i część działek Nr 83/4, 83/2, działka Nr 18/7 w Żeleźnikowej Wielkiej, działka Nr 66/2, działka Nr 134 w Żeleźnikowej Małej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-10

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów dla terenów MN, MN/k, MN/ML/k w wysokości 10%, dla terenów ZL w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg
Zalacznik6.jpg
Zalacznik7.jpg
Zalacznik8.jpg

 

mpzpUchwała nr L / 410 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Popardowa (A) działka Nr29/3, część działki Nr 29/2, część działek Nr 69/1, Nr 239/1, Nr 241.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-01

Renta planistyczna:

Ustala się dla terenów MN i MN/o, wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg

mpzpUchwała nr L / 407 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa (B) działki Nr 840, 842 i działki Nr 1036,1039.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-01

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów R/ZL w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg

mpzpUchwała nr L / 409 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Frycowa (A) działka Nr 751 i część działki Nr 754, działka Nr 747, działka Nr 725, działka Nr 214/1, część działki Nr 120, część działki Nr 1071, działki Nr 979/8 i 979/9, część działki Nr 262, działka Nr 379, część działek Nr 1220/7, 1220/8, 1220/9.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-01

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów dla terenów MN, MN/U, MN/o i ML w wysokości 10%, dla terenów ZN w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg
Zalacznik6.jpg
Zalacznik7.jpg
Zalacznik8.jpg
Zalacznik9.jpg
Zalacznik10.jpg

 

mpzpUchwała nr L / 405 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Bącza Kunina (B) część działki Nr 544.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-30

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów UT/MN/o w wysokości 10%, dla terenów ZN w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr L / 404 /10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Bącza Kunina (A) działki Nr 113/1, 113/3, część działki Nr 658/5, działka Nr 441, działka Nr 148, działka Nr 722.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-30

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg

mpzpUchwała nr L / 406 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa (A) działka Nr 608/4, część działki Nr 608/7 i działki Nr 614/1, Nr 616.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-30

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów U/P w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg

mpzpUchwała nr L / 408 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa (C) działki Nr 15/6, 15/7, działki Nr 70/6, 70/12, 70/15, 70/16, 70/17, 70/18, 70/19, 70/20, część działki Nr 74 (działka Nr 74/7 wg projektu podziału), działka Nr 92/14, część działki Nr 101/2 i działka 102/6, działka Nr 346/1, działki Nr 320/6, 320/7, działka Nr 288/8, działka Nr 500, część działki Nr 1229/7.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-25

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg
Zalacznik6.jpg
Zalacznik7.jpg
Zalacznik8.jpg
Zalacznik9.jpg
Zalacznik10.jpg