Gmina Łącko

mpzpUchwała nr 8/XXXIX/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 103/XXXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-30

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 102/XXXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-30

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 86/XXXIV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko – Część B w zakresie określonym uchwałą Nr 19/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-29

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 85/XXXIV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B” we wsi Kadcza.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-29

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 85/XXV/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Łącko – Część „A”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-04

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647) – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 68/XXIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B” - teren eksploatacji powierzchniowej surowców w Maszkowicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-11

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 67/XXIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-04

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf
Zalacznik10.pdf
Zalacznik11.pdf
Zalacznik12.pdf
Zalacznik13.pdf

 

mpzpUchwała nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-04

Renta planistczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf
Zalacznik10.pdf
Zalacznik11.pdf
Zalacznik12.pdf
Zalacznik13.pdf
Zalacznik14.pdf
Zalacznik15.pdf

 

mpzpUchwała nr 2/XVI/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o   których stanowi przepis art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z   póź. zm) – 5   %.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr 3/XVI/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-05

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 1/XVI/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-01

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 88//XI/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 8 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-23

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

1.Łącko, część działki nr 133....pdf
2. Łącko, część działki nr 13....pdf
3. Wola Piskulina, cz. działk....pdf
4.Wola Piskulina, część dział....pdf
5. Zabrzeż, działka nr 15.pdf
6.Zabrzeż, działka nr 718.pdf
7.Zabrzeż, działki nr 350.1, ....pdf
8. Zabrzeż, część działki nr ....pdf
9.Zagorzyn, działka nr 429.pdf
10.Zagorzyn, działka nr 744.2....pdf

mpzpUchwała nr 89/XI/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 8 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-23

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

1. Jazowsko, działka nr 837.pdf
2.Kadcza, działka nr 262.3.pdf
3. Kadcza, część działki nr 4....pdf
4. Maszkowice, część działki ....pdf
5.Maszkowice, część działki n....pdf
6.Maszkowice, działka nr 249.....pdf
7.Maszkowice, działka nr 668.pdf
8.Maszkowice, działka nr 942.....pdf
9.Wieś Maszkowice, działki nr....pdf
10.Obidza, części działek nr ....pdf
11. Obidza, działki nr 1022 i....pdf
12.Obidza, część działek nr 1....pdf
13.Obidza, część działki nr ....pdf
14.Obidza, część działki nr 1....pdf
15. Szczereż, część działki 4....pdf
16.Zarzecze, część działki nr....pdf

mpzpUchwała nr 90/XI/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 8 września 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-23

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr 10/V/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-21

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik_1.pdf
Zalacznik_2.pdf
Zalacznik_3.pdf
Zalacznik_4.pdf
Zalacznik_5.pdf
Zalacznik_6.pdf
Zalacznik_7.pdf
Zalacznik_8.pdf
Zalacznik_9.pdf
Zalacznik_10.pdf
Zalacznik_11.pdf
Zalacznik_12.pdf
Zalacznik_13.pdf
Zalacznik_14.pdf
Zalacznik_15.pdf
Zalacznik_16.pdf
Zalacznik_17.pdf
Zalacznik_18.pdf
Zalacznik_19.pdf
Zalacznik_20.pdf
Zalacznik_21.pdf
Zalacznik_22.pdf
Zalacznik_23.pdf
Zalacznik_24.pdf
Zalacznik_25.pdf
Zalacznik_26.pdf
Zalacznik_27.pdf
Zalacznik_29.pdf

 

mpzpUchwała nr 2/IV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-15

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 1/IV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-25

Zobacz treść planu (PDF)

1.Wieś Czerniec, działka nr 50 .pdf
2.Wieś Kicznia, działka nr 493 .pdf
3.Wieś Łącko, działka nr 212.pdf
4.Wieś Łącko, działka nr 337.pdf
5.Wieś Łącko, działka nr 947.pdf
6.Wieś Łącko, działka nr 1342.pdf
7.Wieś Łącko, działka nr 1821.pdf
8.Wieś Wola Kosnowa, działka nr 818.pdf
9.Wieś Wola Kosnowa, działka nr 885.pdf
10.Wieś Wola Kosnowa, działka nr 1562.pdf
11.Wieś Wola Piskulina, działka nr 1.pdf
12.Wieś Wola Piskulina, działka nr 18.pdf
13.Wieś Wola Piskulina, działka nr 306.pdf
14.Wieś Wola Piskulina, działki nr 548.1 i 550.pdf
15.Wieś Zabrzeż, działka nr 200.pdf
16.Wieś Zabrzeż, działka nr 283.pdf
17.Wieś Zabrzeż, działka nr 438.pdf
18.Wieś Zabrzeż, działka nr 593.pdf
19.Wieś Zabrzeż, działki nr 730 i 737.pdf
20.Wieś Zabrzeż, działki nr 933 i 932_1.pdf
21.Wieś Zabrzeż, działka nr 1083.pdf
22.Wieś Zabrzeż, działka nr 1367.pdf
23.Wieś Zagorzyn, działka nr 291.pdf
24.Wieś Zagorzyn, działka nr 994.pdf
25.Wieś Zagorzyn, działki nr 1047 i 1049.pdf
26.Wieś Zagorzyn, działka nr 1161.pdf

 

mpzpUchwała nr 3/IV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-25

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr 10/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 19 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-15

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg