Gmina Gródek nad Dunajcem

Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 9 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sienna w Gminie Gródek nad Dunajcem

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bartkowa-Posadowa w Gminie Gródek nad Dunajcem

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sienna w Gminie Gródek nad Dunajcem.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sienna w Gminie Gródek nad Dunajcem

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLVI/325/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLII/295/2017 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 25 października 2017 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gródku nad Dunajcem – Gmina Gródek nad Dunajcem

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLII/295/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gródku nad Dunajcem – Gmina Gródek nad Dunajcem

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XLVII/280/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

Uchwała nr XLVII/280/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXIX/253/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-20

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/241/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sienna - Gmina Gródek nad Dunajcem.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-03

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/241/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sienna - Gmina Gródek nad Dunajcem.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-03

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami) - w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXV/219/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Gródek nad Dunajcem.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-01

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” w wysokości– 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXI/185/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-14

Renta planistyczna:

Dla wyznaczonego planem terenu „ZP/UK” ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy”– 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXIX/166/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Gródek nad Dunajcem.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-23

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36
ust. 4 „ustawy” w wysokości– 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Gródek nad Dunajcem.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-15

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-26

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XL/306/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek nad Dunajcem.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-05

Zobacz treść planu (PDF)

 

Uchwała nr XXXIX/253/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVIII/241/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sienna - Gmina Gródek nad Dunajcem

Zobacz treść planu (PDF).