Gmina Muszyna

Uchwała Nr XXVII.299.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna przy ul. Zazamcze

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVII.308.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zapopradzie/Mikowa" w Muszynie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVI.286.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XI.116.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zapopradzie/Mikowa" w Muszynie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XI.119.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XI.118.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Powroźnik w Gminie Muszyna"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XI.117.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Milik w Gminie Muszyna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr V.50.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr III.44.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Milik w Gminie Muszyna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr III.43.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr LIV.629.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna – Góra Zamkowa

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Nr 1.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zapopradzie/Mikowa" w Muszynie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLIV.482.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zapopradzie/Mikowa" w Muszynie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XL.441.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Andrzejówka w Gminie Muszyna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXII.378.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXX.352.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zapopradzie/Mikowa" w Muszynie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVIII.330.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złockie w Gminie Muszyna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVII.312.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna – rejon ul. Kościelnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVII.311.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVII.310.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna – w obrębie Rynku w Muszynie

Zobacz treść planu (PDF).