Gmina Kamionka Wielka

Uchwała Nr XXVII/186/2020 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 21 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KAMIONKA WIELKA I” w Gminie Kamionka Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVI/170/2020 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/132/2020 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XV/95/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XV/93/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XV/92/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLII/366/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLI/360/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLI/359/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXVII/324/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXVII/323/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – wieś Mystków część działek nr 1405/1, 1405/8, 1405/9

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIV/299/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIV/298/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka we wsi Mystków

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIX/252/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIX/251/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsi Kamionka Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/183/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka

Zobacz treść planu (PDF).