Gmina Krynica-Zdrój

Uchwała Nr XIV.140.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 5 – CZARNY POTOK)"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VI.60.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 2 – CENTRUM)”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VI.59.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 8 – STARA DROGA)”.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr L.369.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 7 – PUŁASKIEGO)”, przyjętego Uchwałą Nr VIII.68.2015 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 27 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 3361)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr L.368.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 5 – CZARNY POTOK)”, przyjętego Uchwałą Nr LI.303.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 31 stycznia 2014 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dnia 25 lutego 2014 r. poz. 1151) i zmienionego uchwałą Nr XXVI.180.2016 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 18 sierpnia 2016 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 23.08.2016 r. poz. 4840)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr L.367.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 1 – ZDRÓJ)”, przyjętego Uchwałą Nr XXVII.165.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 27 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012r.poz 4091), zmienionego uchwałą Nr LVII.326.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 23.06.2014 r. poz. 3330), zmienionego uchwałą Nr XXII.154.2016 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 25.03.2016 r. poz. 1993)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLV.325.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tylicz - Kogutówki"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLIII.312.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 2 – CENTRUM)”, przyjętego Uchwałą Nr XXXII.191.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r. (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 11 grudnia 2012r.poz 7075) i zmieniony Uchwałą Nr XLVII.272.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 25 października 2013 r. poz. 6181)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XL.283.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 3 – SŁOTWINY)”, przyjętego uchwałą Nr XXXII.193.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 grudnia 2012r.poz 6879) i zmienionego Uchwałą Nr LXI.342.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 30 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 września 2014 r. poz. 4964), Uchwałą Nr XIV.104.2015 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 23 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 7 października 2015 r. poz. 5755), Uchwałą Nr XXII.155.2016 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 25 marca 2016 r. poz. 1994) i Uchwałą Nr XXII.156.2016 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 25 marca 2016 r. poz. 1995)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIX.267.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (OBSZAR 1 –ZDRÓJ)”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVI.180.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 5 – CZARNY POTOK)”, przyjętego Uchwałą Nr LI.303.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 31 stycznia 2014 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dnia 25 lutego 2014 r. poz. 1151)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXII.156.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 3 – SŁOTWINY)”, przyjętego uchwałą Nr XXXII.193.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 grudnia 2012r.poz 6879) i zmienionego uchwałą Nr LX.342.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 30 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 września 2014 r. poz. 4964) i uchwałą Nr XIV.104.2015 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 23 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 7 października 2015 r. poz. 5755).

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXII.155.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 3 – SŁOTWINY)”, przyjętego uchwałą Nr XXXII.193.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 grudnia 2012r.poz 6879) i zmienionego uchwałą Nr LX.342.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 30 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 września 2014 r. poz. 4964) i uchwałą Nr XIV.104.2015 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 23 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 7 października 2015 r. poz. 5755)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXII.154.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 1 – ZDRÓJ)”, przyjętego uchwałą Nr XXVII.165.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 27 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012r.poz 4091) i zmienionego uchwałą Nr LVII.326.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 23.06.2014 r. poz. 3330)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV.104.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 3 – SŁOTWINY)”, przyjętego uchwałą Nr XXXII.193.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 grudnia 2012r.poz 6879) i zmienionego uchwałą Nr LX.342.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 30 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 września 2014 r. poz. 4964)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VIII.68.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uzdrowisko Krynica – Zdrój, OBSZAR 7 – PUŁASKIEGO”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr LX.342.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 3 – SŁOTWINY)”, przyjętego uchwałą Nr XXXII.193.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. U. Woj. Małop. z 10 grudnia 2012 r. poz 6879)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LVII.326.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 1 – ZDRÓJ)”, Nr XXVII.165.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. 2012. 4091), dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.ZL., 1.WZ.1, 1.Tz.1, 1.Tz.2

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr LI.303.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 5 –CZARNY POTOK)”.


Data uchwalenia: 2014-01-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

Uchwała nr LI.303.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 5 –CZARNY POTOK)”.

Zobacz treść planu (PDF).