Gmina Podegrodzie

Uchwała Nr XXV/284/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów położonych w miejscowościach Brzezna, Gostwica, Olszana, Stadła

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXV/283/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/263/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie obejmującej tereny położone w Podrzeczu i Stadłach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/264/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów położonych w miejscowościach Gostwica, Olszana, Podrzecze, Stadła

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/245/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, obejmującej tereny położone w Brzeznej, Chochorowicach, Gostwicy, Podegrodziu i Podrzeczu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/239/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, obejmującej tereny położone w Podrzeczu i Stadłach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVII/221/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów położonych w miejscowościach Brzezna, Chochorowice, Długołęka-Świerkla, Gostwica, Mokra Wieś, Olszana

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/205/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIII/174/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: działkę ewidencyjną nr 607/2, część działki ewidencyjnej nr 1131 w Gostwicy, część działki ewidencyjnej nr 196/3 w Mokrej Wsi, działkę ewidencyjną nr 213 w Olszanie, część działki ewidencyjnej nr 267/6 w Stadłach,

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIII/175/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XI/135/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: działkę ewidencyjną nr 260/5 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 280/3 w Chochorowicach, działki ewidencyjne nr 120/9, 120/10 w Juraszowej, działkę ewidencyjną nr 332/9 w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 809/1 w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 138 w Stadłach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr X/122/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany do Uchwała Nr XXXIX/452/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działek ewidencyjnych nr 63/6, 277/2, 331/8, 330/10, 985/4, 986/2 w Podegrodziu, działki ewidencyjne nr 330/9 i 331/9, w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 6 w Naszacowicach, działkę ewidencyjną nr 92/3 w Stadłach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr X/121/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr X/120/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IX/108/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY PODEGRODZIE Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), Rada Gminy Podegrodzie,

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IX/110/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjnej nr 695 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 488/2 w Długołęce-Świerkli, części działek ewidencyjnych nr 529/3, 530 w Gostwicy, część działki ewidencyjnej nr 412/5 w Naszacowicach, części działek ewidencyjnych nr 284/2, 810/1 w Podegrodziu, działkę ewidencyjną nr 40 w Rogach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IX/109/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: działkę ewidencyjną nr 76 w Brzeznej, działkę ewidencyjną nr 147/1 i część działki ewidencyjnej nr 148/3 w Gostwicy, działkę ewidencyjną nr 249 w Gostwicy, części działki ewidencyjnej nr 94 w Olszance, część działki ewidencyjnej nr 223/1 w Podrzeczu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VI/77/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działek ewidencyjnych nr 246, 458, 690/2 w Brzeznej, działkę ewidencyjną nr 832/2 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 129/1 w Gostwicy, części działek ewidencyjnych nr 294, 318 w Stadłach, części działek ewidencyjnych nr 90 oraz 523/2 i 525/1 w Podegrodziu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr V/56/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenu położonego w miejscowości Naszacowice, obejmującego działki ewidencyjne nr 465/9, 467/4 oraz części działek ewidencyjnych nr 468/5, 466/1, 465/4 w Naszacowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IV/41/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie obejmującej część terenów położonych w Gostwicy, Długołęce-Świerkli, Mokrej Wsi i Olszanie oraz w zakresie części tekstowej planu

Zobacz treść planu (PDF).