Gmina Podegrodzie

Uchwała Nr IV/42/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, obejmującej tereny położone w Brzeznej, Chochorowicach, Długołęce-Świerkli i Podegrodziu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działek ewidencyjnych nr 133/1 i 133/2 w Brzeznej (przed podziałem część działki 133 w Brzeznej), część działki ewidencyjnej nr 17/2 w Długołęce-Świerkli, działkę ewidencyjną nr 55 w Długołęce-Świerkli, część działki ewidencyjnej nr 242/9 w Długołęce-Świerkli, działkę ewidencyjną nr 302/3 w Długołęce-Świerkli, działkę ewidencyjną nr 127 w Gostwicy, działkę ewidencyjną nr 222 w Naszacowicach, część działki ewidencyjnej nr 86 w Podegrodziu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 879/16, 879/19, 879/22, 879/24, 881/13, 881/16 położone w miejscowości Brzezna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenu położonego w miejscowości Podegrodzie obejmującego działkę ewidencyjną nr 1087/6, części działek ewidencyjnych nr 1087/8 i 1087/13

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLIII/503/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działkę nr 9/7 w Brzeznej, działkę 404 w Gostwicy, część działki 65 w Rogach, część działki 100 w Naszacowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLI/481/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działki ewidencyjnej nr 119 w Olszanie, działkę ewidencyjną nr 709/3 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 262/2 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 178 w Chochorowicach, działki ewidencyjne nr 201 i 532 w Długołęce - Świerkli, części działek ewidencyjnych nr 13 i 63/7 w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 178 Gostwicy, działkę ewidencyjną nr 662/6 (przed podziałem 662/2) w Mokrej Wsi, działkę ewidencyjną nr 372/3 w Podrzeczu, część działki ewidencyjnej nr 201 w Rogach, część działki ewidencyjnej nr 421/3 w Naszacowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIX/452/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działek ewidencyjnych nr 63/6, 277/2, 331/8, 330/10, 985/4, 986/2 w Podegrodziu, działki ewidencyjne nr 330/9 i 331/9, w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 6 w Naszacowicach, działkę ewidencyjną nr 92/3 w Stadłach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIX/453/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, obejmującej tereny w rejonie działek nr: 375/1 i 375/3 położonych w Podrzeczu oraz w zakresie części tekstowej planu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXV/409/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, obejmującej tereny w rejonie działek nr: 177 w Chochorowicach, 24/2, 760 w Gostwicy, 75 w Naszacowicach, 58 w Olszance, 461/3 w Podegrodziu oraz 86/8 i 86/9 w Podrzeczu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXV/410/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działek ewidencyjnych nr 485 i 486 w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 319/7 w Gostwicy, część działki ewidencyjnej nr 990/1 w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 384/3 w Podrzeczu, część działki ewidencyjnej nr 388 i 425/8 w Podrzeczu, działki ewidencyjne nr 389/1, 390/2, 391/5 w Podrzeczu, część działki ewidencyjnej nr 229/1 i 229/2 w Mokrej Wsi, część działki ewidencyjnej nr 248 w Chochorowicach, część działek ewidencyjnych nr 868/6 i 868/9 w Brzeznej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIV/402/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenu obejmującego część działki ewid. nr 23 w Chochorowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIV/401/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjnej nr 306 w Naszacowicach, część działki ewidencyjnej nr 888 w Gostwicy, działkę ewidencyjną nr 32 w Długołęce - Świerkli, część działki ewidencyjnej nr 90 w Brzeznej, działek ewidencyjnych nr 63/1, 63/3 w Naszacowicach, część działki ewidencyjnej nr 100/5 w Długołęce - Świerkli

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIII/383/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjnej nr 203/1 w Podegrodziu i część działki ewidencyjnej 842 w Brzeznej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXI/347/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, obejmującej tereny w rejonie działek nr: 423/1, 426, 427, 521/40, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 881/14, 881/18 i 916/8 położonych w Brzeznej, 391 położonej w Stadłach, 521/1 i 936 położonych w Gostwicy oraz 205 położonej w Podegrodziu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXI/346/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 443 w Gostwicy, nr 203/2 w Podegrodziu, nr 171 w Rogach, nr 184/2 w Olszance, nr 243/1 w Stadłach, nr 419/1 w Naszacowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXI/345/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjnej nr 205 w Stadłach, część działki ewidencyjnej nr 446/12 i 447/13 w Podrzeczu, część działki ewidencyjnej nr 126/6 w Juraszowej, część działki ewidencyjnej nr 378/8 w Olszance

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVII/303/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących część działki ewidencyjnej nr 442 w Długołęce - Świerkli, oraz działki ewidencyjne nr 395 i 396 w Podrzeczu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIV/280/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 156  w Brzeznej, 196, 197, 201, 532 w Długołęce - Świerkli, 520 w Gostwicy, 624/2, 625/4 w Mokrej Wsi, 397 w Olszanie, 320, 321 w Stadłach, 985/3 i 986/1 w Podegrodziu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIV/281/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie obejmującej tereny działek; nr 317/6 położonej w Długołęce-Świerkli, nr 174  położonej w Gostwicy, nr 235/4 położonej w Gostwicy, nr 235/8 położonej w Gostwicy, nr 782/3 położonej w Gostwicy, nr 782/4 położonej w Gostwicy, nr 782/5 położonej w Gostwicy, nr 782/6 położonej w Gostwicy, nr 993 położonej w Gostwicy, nr 354 położonej w Olszance, nr 402/2 położonej w Podrzeczu, nr 10/1 położonej w Stadłach i  nr 10/2 położonej w Stadłach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXII/247/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 195 w Juraszowej, 696 w Mokrej Wsi, 13 i 207 w Olszanie, 9/3 w Brzeznej, 386/10 w Olszance, 525/10 w Gostwicy

Zobacz treść planu (PDF).