Gmina Chełmiec

Uchwała Nr XX/479/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec - dotyczącej części działki ewidencyjnej nr 410/1 położonej w obrębie Librantowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/480/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wielogłowy w Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/481/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w  Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/482/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/483/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w  Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/484/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Chomranice w Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/485/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Klęczany w Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/425/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” Gminie Chełmiec - w części dotyczącej działki ewidencyjnej nr 232/3 położonej w obrębie Kunów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/426/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec - w części dotyczącej części działki ewidencyjnej nr 209/5 położonej w obrębie Biczyce Górne,

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/427/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec - w części dotyczącej części działki ewidencyjnej nr 1226/1 położonej w obrębie Świniarsko

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/428/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego tereny położone w obrębie Wielopole

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/429/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec - w części dotyczącej części działki ewidencyjnej nr 28/1 położonej w obrębie Kunów,

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/430/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w  Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/431/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w  Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/432/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w  Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/433/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w  Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/434/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/435/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/436/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w  Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/437/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).