Uchwała Nr XXIII/264/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów położonych w miejscowościach Gostwica, Olszana, Podrzecze, Stadła

Zobacz treść planu (PDF).