Uchwała Nr XIX/239/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, obejmującej tereny położone w Podrzeczu i Stadłach

Zobacz treść planu (PDF).