Gmina Niedźwiedź

Uchwała Nr XXIII/144/2020 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 21 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Niedźwiedź

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/145/2020 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 21 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź we wsi Poręba Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/146/2020 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 21 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź we wsi Konina

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/147/2020 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 21 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź we wsi Podobin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr L/341/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź we wsi Poręba Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLIV/293/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLIV/292/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź we wsiach: Konina, Niedźwiedź i Poręba Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLIV/291/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź we wsiach: Konina, Niedźwiedź, Podobin i Poręba Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVIII/189/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVI/172/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVI/171/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/118/2015 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/117/2015 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLIX/341/2014 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLIX/340/2014 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLIX/339/2014 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVIII/338/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXVIII/277/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

Uchwała nr XXXVIII/277/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXX/221/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-19

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647)– w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF)