Gmina Słopnice

Uchwała Nr XIII/110/20 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIII/109/20 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VII/60/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 6 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXV/245/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIX/199/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIV/156/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice - działka nr 580/2 i część działki nr 593 w Słopnicach Królewskich

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIV/155/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVII/120/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/96/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/230/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/229/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXIX/214/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice


Data uchwalenia: 2014-03-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

Uchwała nr XXIX/214/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XV/90/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XIII/74/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-10

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Akt_reczny.pdf

mpzpUchwała nr IX/48/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-07

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” - 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXVII/192/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennnego Gminy Słopnice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-30

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” - 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXVII/193/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-11

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXVII/191/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-11

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” - 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)