mpzpUchwała nr XXXVIII/244/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.


Data uchwalenia: 2014-06-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).