Uchwała Nr XXII/228/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem)

Zobacz treść planu (PDF).