Uchwała Nr XXIV/170/2020 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 7 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka nr 4820

Zobacz treść planu (PDF).