Gmina Jordanów

mpzpUchwała nr XXXI/264/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Wysoka


Data uchwalenia: 2014-04-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/204/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Uk2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-24

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr IX/65/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jordanowa".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-08

Zobacz treść planu (PDF)