Gmina Zembrzyce

mpzpUchwała nr XX - 146/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie: zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnawa Górna”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-10

Zobacz treść planu (PDF).