Gmina Zawoja

mpzpUchwała nr XLVII/409/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja, dla obszaru wsi Zawoja uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/326/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 września 2013 r.


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/326/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja, dla obszaru wsi Zawoja.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-13

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXVI/301/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową wzrostu wartości nieruchomości dla terenów objętych zmianą planu, o której mowa w art.36.ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 12 czerwca 2012r. Poz. 647 z późniejszymi zmianami) w wysokości 25%.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg
Zalacznik6.jpg
Zalacznik7.jpg

mpzpUchwała nr XXXVI/300/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ośrodka turystyczno narciarskiego Mosorny Groń – Policzne w Gminie Zawoja.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-02

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf