mpzpUchwała nr XLVII/409/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja, dla obszaru wsi Zawoja uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/326/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 września 2013 r.


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-24

Zobacz treść planu (PDF).