mpzpUchwała nr XXXI/264/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Wysoka


Data uchwalenia: 2014-04-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).