Gmina Moszczenica

Uchwała Nr XIX/185/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVIII/179/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – działka Nr 3316/1 w Moszczenicy, część działki Nr 550/9 w Staszkówce, część działki Nr 504/1 w Staszkówce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr X/101/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr X/100/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 383 z dnia z dnia 19 lipca 2005 r. ze zmianami)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VII/65/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica - część działki Nr 112/1 w Staszkówce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VI/56/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 383 z dnia z dnia 19 lipca 2005 r.) ze zmianami

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 383 z dnia z dnia 19 lipca 2005 r.) ze zmianami

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIV/286/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 383 z dnia z dnia 19 lipca 2005 r.) ze zmianami

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIV/284/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – działka Nr 2163/5, działka Nr 1481, część działki Nr 3349, działka Nr 1409, część działki Nr 2916 w Moszczenicy, działka Nr 853/1, działka Nr 727/1 (działki Nr 727/2, 727/3, 727/4, 727/5, 727/6 po podziale) w Staszkówce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIV/285/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – działka Nr 418 w Moszczenicy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXII/270/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 383 z dnia z dnia 19 lipca 2005 r.) ze zmianami

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/144/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – część działki Nr 941 w Staszkówce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/143/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – działka Nr 4331, część działki Nr 2924, część działek Nr 2918/3, 2919/2 w Moszczenicy, część działki Nr 145/2 w Staszkówce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/92/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica – część działki Nr 472, część działki Nr 4357, część działki Nr 2974/1 w Moszczenicy, część działki Nr 1010/3 w Staszkówce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VII/37/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica - działka nr 705, nr 3826, nr 4114 w Moszczenicy, działka nr 807 w Staszkówce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VII/38/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica – działka nr 1398/4 w Moszczenicy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXVI/258/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA”, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 383 z dnia 19 lipca 2005 r.) ze zmianami.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIV/248/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 września 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA”, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 383 z dnia 19 lipca 2005 r. ze zmianami).

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/230/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – część działki Nr 3144, część działki Nr 3142, działka Nr 242 w Moszczenicy, działka Nr 301, część działki Nr 194 w Staszkówce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVII/218/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Radgoszcz-Krzywda na obszarze Gminy Radgoszcz.

Zobacz treść planu (PDF).