Powiat raciborski

Uchwała nr XX/183/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik – etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/309/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu – etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/180/2020 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie – Etap II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/251/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu – etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/252/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna, Śródmieście, Proszowiec Stara - Wieś, Ostróg oraz Markowice w Raciborzu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI.120.2020 Rady Gminy Kornowac z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Kornowac

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/4/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar w rejonie kościoła św. Urbana (Urbanek)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/5/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu przedsięwzięcia „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)” – Etap V

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/196/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna, Śródmieście, Proszowiec Stara - Wieś, Ostróg oraz Markowice w Raciborzu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska, przy ul. Topolowej – Etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/89/2019 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie – Etap II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/121/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/57/2019 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla obszaru położonego w miejscowości Pietrowice Wielkie

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miasta Racibórz z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Proszowiec - Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście oraz Ostróg w Raciborzu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III.24.2019 Rady Gminy Kornowac z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pogrzebień w Gminie Kornowac

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Rudnik obejmującej obszar położony w sołectwie Brzeźnica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLI/290/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLI/289/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Rudnik obejmującej obszar położony w sołectwie Grzegorzowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLI/288/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Rudnik obejmującej obszar położony w sołectwie Brzeźnica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVIII/367/2018 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie – Etap II

Zobacz treść planu (PDF).