Powiat częstochowski

mpzpUchwała nr L/373/2014 Rady Gminy Mstów z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów dla części działki nr 560/1 we wsi Jaskrów


Data uchwalenia: 2014-07-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr L/372/2014 Rady Gminy Mstów z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Wancerzów w gminie Mstów, w rejonie ulicy Brzozowej


Data uchwalenia: 2014-07-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr L/371/2014 Rady Gminy Mstów z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów obszaru położonego przy ul. Kwiatowej w Wancerzowie


Data uchwalenia: 2014-07-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 312/XXXV/14 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa VII obejmująca sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 339/XLIII/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – ul. Spółdzielcza”


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 338/XLIII/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska nr 232/XXIX/2013 dnia 11 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria I - Tereny Przemysłowe"


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 337/XLIII/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jamki II"


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 309/XXXIX/2013 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – ul. Zielona II”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 308/XXXIX/2013 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska - Rekreacja”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik1.1.pdf
Zalacznik1.2.pdf
Zalacznik1.3.pdf
Zalacznik1.4.pdf
Zalacznik1.5.pdf

mpzpUchwała nr XXVII/256/13 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Krasawa i Zrębice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/242/13 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Strażackiej, w miejscowości Zrębice Pierwsze w gminie Olsztyn


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 300/XXXVIII/2013 Rady Gminy Konopiska z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska-ul. Przemysłowa I"


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 280/XXVII/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Rybna i Radostków w gminie Mykanów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XL/310/2013 Rady Gminy Mstów z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr XL/309/2013 Rady Gminy Mstów z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zespołu klasztornego we wsi Wancerzów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik1.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 258/XXVI/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 8 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borowno przy ul. Częstochowskiej w gminie Mykanów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 259/XXVI/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 8 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wola Kiedrzyńska przy ul. Osiedlowej w gminie Mykanów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 257/XXVI/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 8 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czarny Las w gminie Mykanów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 256/XXVI/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 8 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Radostków Kolonia i Kolonia Wierzchowisko


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr 255/XXVI/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 8 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Grabowa przy ul. Spacerowej oraz Grabówka przy ul. Słonecznej w gminie Mykanów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf