Powiat bielski

mpzpUchwała nr XXXI/287/14 Rady Gminy Jaworze z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: Wapienicką, Zdrojową, Bielską, Niecałą i granicami z gminą Jasienica oraz miastem Bielsko-Biała


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/257/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: Zdrojową, Słoneczną, Wrzosową, Cisową oraz granicą z gminą Jasienica


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-19

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLI/338/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w miejscowości Meszna w rejonie ulicy Dębowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLI/337/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 3672/3 zlokalizowanej w miejscowości Wilkowice, przy ulicy Żywieckiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIV/226/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Rybarzowice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/391/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu istniejącego dworca autobusowego położonego w rejonie ulicy Niepodległości i Towarowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIV/172/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Szczyrk – rejon cmentarza komunalnego przy ul. Beskidzkiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-03

Renta planistyczna:

Ustala się następującą stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty jednorazowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym: dla terenu A2.1U w   wysokości 30%; dla pozostałych terenów w   wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF)


akt.xml
Zalacznik2.pdf
Zalacznik1.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXIV/107/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk przy ul. Wczasowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się jednorazową opłatę z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości w   wysokości 5   %.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr VII/20/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk przyjętego uchwałą nr XXXIX/226/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 5 kwietnia 2006 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-02

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXV/228/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: Wapienicką, Zdrojową, Słoneczną, Wrzosową, Cisową oraz granicami: z miastem Bielsko – Biała, gminami Jasienica i Brenna z wyłączeniem obszaru Lasów Państwowych oraz terenów położonych powyżej mostu na potoku Jasionka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-15

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę procentową ,służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem, w wysokości:

1) na wydzielonych terenach oznaczonych symbolami: MN, MNU – 20 %,

2) na wydzielonych terenach oznaczonych symbolami: MW, MNP, U, PU – 30 %;

3) na pozostałych wydzielonych terenach – 0,1%.

2. Stawki, o których mowa w ust.1 stanowią podstawę do pobierania jednorazowych opłat, o których mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXI/243/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwinka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-05

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu:

1) dla terenów2.1-2.12MN1, 2.1-2.2MN2, 2.1-2.8MN3, 2.1-2.3MN4– w wysokości 30%,słownie trzydzieści procent,

2) wszystkie pozostałe wydzielone tereny – w wysokości 1%, słownie jeden procent.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXI/242/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-05

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu:

1) dla terenów1.1.-1.24MN1, 1.1-1.7MN2, 1.1-1.6MN3, 1.1-1.7MN4, 1.1-1.6MN5, 1.1MU, 1.1U1, 1.1US2, 1.1PU– w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent,

2) wszystkie pozostałe wydzielone tereny – w wysokości 1%, słownie jeden procent.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXI/245/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-05

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu:

1) dla terenów4.1-4.5 MN1, 4.1-4.11MN2, 4.1-4.26 MN3, 4.1-4.10MN4, 4.1-4.2MU, 4.1-4.3U1, 4.1US2, 4.1-4.4PU –w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent,

2) wszystkie pozostałe wydzielone tereny – w wysokości 1%, słownie jeden procent.

 

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXI/244/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Janowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-05

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu:

1) dla terenów3.1-3.17MN1, 3.1-3.3MN2, 3.1-3.4MN3, 3.1-3.5MN4– w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent,

2) wszystkie pozostałe wydzielone tereny – w wysokości 1%, słownie jeden procent.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr III/23/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-15

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu:

1) dla terenów 04.4 - 04.6 MR3, 04.1-04.2 US4 – w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent,

2) wszystkie pozostałe wydzielone tereny – w wysokości 1%, słownie jeden procent.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XL/293/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-01

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu:

1) dla terenów 04.1- 04.7 MR1, 04.1 MR2, 04.1 - 04.3 MR3, 04.1 - 04.6 MN1, 04.1 MN2, 04.1-04.3 MN3 – w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent,
2) wszystkie pozostałe wydzielone tereny - w wysokości 1%, słownie jeden procent.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik023DFED3-752B-4AAA-9BB1-B737BF02766C.jpg
Zalacznik0658A6A5-3384-4745-9CF1-715933BE07FE.jpg
Zalacznik1E24FCEE-2FDD-4491-A189-EE4583A81366.jpg
Zalacznik22DC0345-212E-4DA8-9403-7062194B97BD.jpg
Zalacznik5DD48B59-8154-410C-946F-EFC4D6C5B2A4.jpg
Zalacznik6880F19F-B23D-41A0-95A0-A8D2749E72B5.jpg
Zalacznik75C2C2E0-C346-4380-B244-9823568E2A95.jpg
Zalacznik830E163D-AF28-4286-B3A8-B9CE79438868.jpg
Zalacznik88CFB03B-B310-4F0F-8B83-5905299E8B6F.jpg
Zalacznik9CAFD3F7-C650-438C-A60D-68FD16A948AC.jpg
ZalacznikAB9FBFE3-4884-413F-897C-0CB6FD820C19.jpg
ZalacznikB16C8DCD-0860-4A8C-A924-39DC518A3AD7.jpg
ZalacznikB43EA7FF-42DA-4F77-85CF-72C0175BBD60.jpg
ZalacznikB4F83AED-6865-49C5-B83A-EDB4F335AC13.jpg
ZalacznikB63007D1-AA8A-4371-9A94-75E7B6E6B715.jpg

mpzpUchwała nr XL/290/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bestwina w gminie Bestwina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-01

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu:
1) dla terenów 01.1- 01.5 MR1, 01.1 MR3, 01.1- 01.13 MN1, 01.1 - 0.2 MN2, 01.1 - 01.7 MN3, 01.1 U2– w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent,
2) wszystkie pozostałe wydzielone tereny - w wysokości 1%,słownie jeden procent.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik00CE2288-7830-4344-B672-84DA1F3D1106.jpg
Zalacznik03DE28FE-E784-4BDE-AE61-CD7591368530.jpg
Zalacznik11AFB676-C267-4964-A556-EC4C2FB226FF.jpg
Zalacznik11C796B8-BECD-4639-B4C9-662CE7B2E05F.jpg
Zalacznik442D68E9-EE33-4DF8-BB27-C966EACF82EC.jpg
Zalacznik457251CC-10CE-403A-AC05-9FC602064AD0.jpg
Zalacznik49B61B76-4458-44D4-9425-22C963595C41.jpg
Zalacznik5.doc
Zalacznik66B526AE-44B4-4418-919B-CDD748E2BA15.jpg
Zalacznik6EB52873-BA8F-4A53-9DE1-2344D885CA84.jpg
Zalacznik727AB4CA-D5C1-444B-B2D3-6430381AFC99.jpg
Zalacznik7986FC2D-A8B5-413B-9C47-E237679069CF.jpg
Zalacznik826F96AE-0F10-404C-9C0E-5DD0B9AC8089.jpg
Zalacznik82D55F66-6CCC-4E1D-B2D8-E5371B1C2392.jpg
Zalacznik9C45A7DC-23F6-42B3-BA5A-1D044617BA65.jpg
ZalacznikA793AB8E-3B96-4CFC-8808-E1144D553047.jpg
ZalacznikA9BC99DA-270F-4AA2-AEA4-C22E7A23651F.jpg
ZalacznikB1E39849-65D6-44BD-B678-152E82A96DE2.jpg
ZalacznikB3551F61-7F0C-4EC9-AD2D-57919B53E8AE.jpg
ZalacznikBEF7CB23-3248-4F4D-9AA8-7FB40AAF9FB0.jpg
ZalacznikC8C7FA84-1BA0-4EE7-B0DA-EB0792B4A6D8.jpg
ZalacznikCCB95F81-A98E-4B59-B505-CD474C467249.jpg
ZalacznikD50A36BE-B95B-43FB-9DF9-BA3B0E428E09.jpg
ZalacznikDE239C23-9481-4A12-AFEC-0FFA0FCEB68D.jpg
ZalacznikDE5ED69F-FBFF-4A54-A91B-E7D1F4FF3B6E.jpg
ZalacznikE385FA5E-6F6F-4559-8BD0-A0E795C8AE83.jpg
ZalacznikE5EE3980-5DC3-4ABB-9735-10D107ADF0EA.jpg
ZalacznikE7C92419-A1B5-4A0A-B51E-A0BCA61C6F04.jpg

mpzpUchwała nr XL/292/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 maja 2010r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Janowice w gminie Bestwina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-01

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu:
1) dla terenów 03.1- 03.5 MR1, 03.1 MR3, 03.1 - 03.8 MN1– w wysokości 30%,słownie trzydzieści procent,
2) wszystkie pozostałe wydzielone tereny - w wysokości 1%, słownie jeden procent.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik08B61630-E40F-4B29-8C7F-258B57B4FB16.jpg
Zalacznik19BEEECA-2988-4B2F-89D9-33EE1C034217.jpg
Zalacznik1DF09D19-DE6B-4BF5-A164-DBDD5281DA51.jpg
Zalacznik284418C5-C332-4E6F-9F25-BCAC30C79818.jpg
Zalacznik315FCC7D-659B-4444-9A9F-1E6A3B59AE3E.jpg
Zalacznik39CE7553-011A-4C92-A736-82B3B926BB20.jpg
Zalacznik53D7131A-53A3-4B87-8195-F940AF959408.jpg
Zalacznik65861AA5-85F3-42AE-898E-15E50C9A2828.jpg
Zalacznik73A56CDA-1FFF-4196-984F-1E4ADE2708F4.jpg
Zalacznik96CBC0F7-896C-47F8-A74D-DCA49AC2BD70.jpg
Zalacznik9B59892E-BBDB-4824-9375-276FB3ACBB41.jpg
Zalacznik9FA0E61F-D77A-428D-B9A7-B5B85B62D3FD.jpg
ZalacznikB3AC1BFB-8B86-44CC-AC0D-925EA5C66082.jpg
ZalacznikC60A5D3D-F417-4DD3-A03D-740A3A6AA2E4.jpg
ZalacznikD104318D-D500-487B-BEBA-5D4BB6A48605.jpg
ZalacznikE09D0C3B-B619-4A4D-806B-513BDDAE9488.jpg

mpzpUchwała nr XL/291/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bestwinka w gminie Bestwina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-01

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu:
1) dla terenów 02.1MR1, 02.1 - 02.3 MN1– w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent,
2) wszystkie pozostałe wydzielone tereny - w wysokości 1%, słownie jeden procent.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik10e44806-8034-4169-baf0-dae842006d1e.jpg
Zalacznik33124807-E576-4400-A0B6-C4EF467BFA03.jpg
ZalacznikC89975A3-465F-47D2-9893-8B48ED45DA9D.jpg
ZalacznikCDE86E8C-00E1-4A1F-83CD-6EAF91D0E60D.jpg
Zalacznikd5cd6434-fe47-45e9-89a2-ae7b59f0afa6.jpg
ZalacznikD71BD15E-1888-480D-BC7E-07E418FBED54.jpg
ZalacznikF3062602-18FA-4985-8D80-30DDD77EC4CB.jpg

mpzpUchwała nr XL/294/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bestwina w gminie Bestwina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-01

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu:
1) dla terenów 01.01 MR1, 01.01- 01.04 MN1, 01.01 - 01.2 MN3, 01.01 U2, 01.01-01.02 PU, 01.01 PE w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent
2) wszystkie pozostałe wydzielone tereny - w wysokości 1%, słownie jeden procent.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1A2CDCFB-DB27-4ACA-B492-5590F1A57AE9.jpg
Zalacznik1E4E18A4-F251-43F5-9507-5B57A8199BB5.jpg
Zalacznik2641540D-FF04-49A8-BC4E-237F5FF09E07.jpg
Zalacznik32B44397-7100-4A5F-9C0D-774F6AC8B66B.jpg
Zalacznik46AEA936-8E8C-4760-8CC9-6DEF155D9C32.jpg
Zalacznik4E5DEA69-EE21-41B9-9892-9D841774BE3B.jpg
Zalacznik5D0D80FD-0DBF-4C45-A4A1-2C852922311F.jpg
ZalacznikA9C53A10-95EE-4BBB-AFD4-0BF0CCE0723D.jpg
ZalacznikAD16C07A-E2EE-4E77-B823-F788BA23FB86.jpg
ZalacznikBDCEC794-5056-43A6-B6EF-1E5EFC11A7AE.jpg
ZalacznikC8E58EB9-6C14-48DF-9569-61C90F0B6F2C.jpg
ZalacznikCA30D72F-534F-4E14-B850-9D0DCF96D7C4.jpg
ZalacznikCA363360-69CF-46C2-B942-41E84A4E8CE0.jpg
ZalacznikCD90F337-9661-4FDD-87C1-157B0C296B8F.jpg
ZalacznikD0B57098-FA47-4729-AA1E-F6291D258A9C.jpg