Powiat lubliniecki

Uchwała nr 294/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lisowickiej miasta Lublińca

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 295/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej część miasta Lublińca

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 297/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Częstochowska, Podmiejska i Klonowa oraz w rejonie ulic Kopce i Czarnoleska miasta Lublińca

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/182/20 Rady Gminy Kochanowice z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 255/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 256/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Lublińca w rejonie ulicy Spokojnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/91/19 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 159/XVI/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Wierzbie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 158/XVI/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Koszęcinie w rejonie Sroczej Góry

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 113/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Powstańców Śląskich miasta Lublińca

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 112/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lubliniec

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie nr 1/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 129/XIII/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Brusiek przy ul. Kościelnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 62/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 24/IV/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklany w jednostce „B” Świerklany Dolne Etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LIII/353/2018 Rady Gminy Ciasna z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna dla fragmentu obszaru w miejscowości Sieraków Śląski

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 557/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Oleskiej miasta Lublińca

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIX/328/2018 Rady Gminy Ciasna z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Ciasna w miejscowości Ciasna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 537/LII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszęcinie przy ulicy Dębowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVIII/323/2018 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Ciasna w miejscowości Ciasna

Zobacz treść planu (PDF).