powiat Chorzów

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.34.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Chorzów nr XLVI/929/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Kadeckiej i Siemianowickiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/930/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Wschodniej i Akacjowej


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/931/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulicy Opolskiej 44


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/929/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Kadeckiej i Siemianowickiej


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/776/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic ks. Piotra Skargi, Tadeusza Kościuszki i Katowickiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/775/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Sztygarskiej i Lipińskiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/710/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic ks. Jana Gałeczki i Franciszkańskiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII/686/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 3 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Dąbrowskiego 22


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXIV/605/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Waxmana, Żołnierzy Września i stawu "Amelung".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowych dla nieruchomości, dla których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem zmiany planu zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenów oznaczonych na planie symbolem49MN1ustala się stawkę 20% (słownie: dwadzieścia procent);

2) dla terenów oznaczonych na planie symbolem49MW1ustala się stawkę 20% (słownie: dwadzieścia procent);

3) dla terenów oznaczonych na planie symbolem49U1i49U2, ustala się stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent);

4) dla terenów oznaczonych na planie symbolem49KD1ustala się stawkę 0% (słownie: zero procent);

5) dla terenów oznaczonych na planie symbolem49ZP1ustala się stawkę 0% (słownie: zero procent).

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXI/546/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego pomiędzy ul. Okrężną a granicą miasta Bytom.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-13

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawki procentowe dla nieruchomości, dla których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem zmiany planu zgodnie z art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 33M1 , 33MR1 , 33U1 , 33UR1, 33UR2 , 33UKS1 , 33UC1 i 3 3UC2;

2) stawkę 20% (słownie: dwadzieścia procent) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 33MU1 , 33MU2 i 33MU3;

3) stawkę 5% (słownie: pięć procent) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 33ZI1 , 33ZI2, 33ZI3 , 33ZI4 , 33ZU1 , 33ZU2 , 33KDZ1 , 33KDD1 , 33KDD2 , 33KDD3 , 33KDD4 , 33KDD5 , 33KDD6 , 33KDD7 oraz 33KDW1 i 33KDW2.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XI/183/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Głównej i Rębaczy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-15

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowych dla nieruchomości, dla których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem zmiany planu, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenów oznaczonych na planie symbolami 40MN1 , 40MN2 oraz symbolem 40MN3 ustala się stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent);

2) dla terenów oznaczonych na planie symbolami 40M1 , 40M2 , 40M3 , 40M4 , 40M5 ustala się stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent);

3) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 40U1 ustala się stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent);

4) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 40US1 ustala się stawkę 0 % (słownie: zero procent);

5) dla terenów oznaczonych na planie symbolami 40KDD1 , 40KDD2 oraz 40KDW1 , 40KDW2 , 40KDW3 ustala się stawkę 0 % (słownie: zero procent);

6) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 40ZI1 ustala się stawkę 0 % (słownie: zero procent);

7) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 40ZP1 , 40ZP2 ,ustala się stawkę 0 % (słownie: zero procent);

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg

mpzpUchwała nr IX/135/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Racławickiej 20a.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-30

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe dla nieruchomości, dla których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem zmiany planu zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 36UP1 ustala się stawkę 20% (słownie: dwadzieścia procent);

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 36KS1 i 36KS2 ustala się stawkę 5% (słownie: pięć procent);

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 36ZU1 ustala się stawkę 10% (słownie: dziesięć procent).

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1

Załącznik2

mpzpUchwała nr LII/998/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 września 2010r. zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ul. Ignacego Mościckiego i placu AKS.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-28

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 30US1/G ustala się stawkę 10% (słownie: dziesięć procent) w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia zmiany planu.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

 

mpzpUchwała nr LII/999/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ul. ks. Józefa Czempiela.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-28

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 29KS1 ustala się stawkę 15% (słownie: piętnaście procent) w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia zmiany planu.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

 

mpzpUchwała nr LII/997/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic ks. Jana Gałeczki i Astrów.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-28

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe dla nieruchomości, dla których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem zmiany planu zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 37MW1/G ustala się stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent);

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 37M1/G ustala się stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent);

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 37KD1/G , ustala się stawkę 0 % (słownie: zero procent).

Zobacz treść planu (PDF).

Załacznik1

Załącznik2

Załacznik3

 

Uchwała nr XVII/267/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic: 3-go Maja, Styczyńskiego, Węglowa, Filarowa i Floriańska.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 12.03.2012r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe dla nieruchomości, dla których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem zmiany planu zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31MW,U1 , ustala się stawkę 10% (słownie: dziesięć procent);
2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31MW1 ustala się stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent);
3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31MW2 ustala się stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent);
4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31U1 ustala się stawkę 20% (słownie: dwadzieścia procent);
5) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31KDD1 ustala się stawkę 5 % (słownie: pięć procent);
6) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31ZP,U1 ustala się stawkę 20 % (słownie: dwadzieścia procent).

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Uchwała nr XXIII/391/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Siemianowickiej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 02.08.2012r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowych dla nieruchomości, dla których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem zmiany planu zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 38MN1, 38MN2, 38MN3, 38MN4, 38MN5 oraz symbolem 38MN6 ustala się stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent);
2) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 38M1, 38M2, 38M3, 38M4, 38M5, 38M6, 38M7, 38M8, 38M9, 38M10 38M11, 38M12, 38M13 , ustala się stawkę 20% (słownie: dwadzieścia procent);
3) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 38M,U1, 38M,U2, 38M,U3 ustala się stawkę 10% (słownie: dziesięć procent);
4) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 38U1, 38U2, 38U3 oraz symbolem 38U4 ustala się stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent);
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 16 – Poz. 31385) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 38UP1 , ustala się stawkę 5% (słownie: pięć procent);
6) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 38ZP1, 38ZP2, 38ZP3, 38ZP4, 38ZP5, 38ZP6, 38ZP7, 38ZP8, 38ZP9, 38ZP10, 38ZP11 ustala się stawkę 5 % (słownie: pięć procent);
7) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 38ZI1, 38ZI2, 38ZI3, 38ZI4, 38ZI5, 38ZI6, 38ZI7, 38ZI9, 38ZI10, 38ZI12, 38ZI14, 38ZI15 , ustala się stawkę 15 % (słownie: piętnaście procent);

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)