Powiat Zawiercie

Obwieszczenie Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/127/2020 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/381/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Mrzygłodzkiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/382/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Potok

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXII/360/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie Placu Jana Pawła II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 137/XV/2020 Rady Gminy Włodowice z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Hucisko w Gminie Włodowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 90/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miejscowości Siedliszowice w Gminie Kroczyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 95/XI/2019 Rady Gminy Włodowice z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Parkoszowice w Gminie Włodowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 94/XI/2019 Rady Gminy Włodowice z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Rzędkowice w Gminie Włodowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 93/XI/2019 Rady Gminy Włodowice z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Skałka w Gminie Włodowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 92/XI/2019 Rady Gminy Włodowice z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Rudniki w Gminie Włodowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 91/XI/2019 Rady Gminy Włodowice z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Góra Włodowska w Gminie Włodowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 90/XI/2019 Rady Gminy Włodowice z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Morsko w Gminie Włodowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/237/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Siewierskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/209/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Bohaterów Westerplatte

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/196/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice - etap II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice - etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/82/19 Rady Miasta Poręba z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy, dla sołectwa Chruszczobród Piaski w gminie Łazy

Zobacz treść planu (PDF).