Obwieszczenie Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie

Zobacz treść planu (PDF).