Powiat Bielsko-Biała

Uchwała nr XXIII/594/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko w rejonie ulic Pienińskiej i Juhasów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/595/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy dla obszarów położonych w dolinie rzeki Niwki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/596/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Józefa Piłsudskiego, po zachodniej stronie ul. Wyzwolenia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/597/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic Poprzecznej i prof. dr. Mieczysława Michałowicza

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/598/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła w Wapienicy, obejmującego tereny położone w gminach katastralnych Międzyrzecze Górne i Wapienica, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej, uchwalonego uchwałą Nr XLVII/1557/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2005 roku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/494/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Górskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/495/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica na południe od ulicy Gościnnej, w rejonie ulicy Kolistej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/443/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Szyprów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/444/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wyzwolenia, Księży Las, Agronomówka, Józefa Braka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/374/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/83/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/285/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Lipniku w rejonie ulicy Polnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/257/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Orchidei i ul. Czeremchowej, w obrębie Hałcnów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/256/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie drogi S1, ulicy Górskiej oraz ulicy Zawodzie w obrębie Straconka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/255/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Biwakowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/254/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej i Światopełka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/71/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Karpackiej i Jeżynowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia granic obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVI/906/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Górskiej, Zawodzie, Jeleniowej, Pikowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVI/905/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny północnego stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską, Wczasową, Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego

Zobacz treść planu (PDF).