Powiat Katowice

Uchwała nr XX/478/20 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach – część I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/216/19 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Grzegorza Fitelberga w Katowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/183/19 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Giszowiec I Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Murcki-Staszic” obejmującego obszar położony w rejonie ulic Pszczyńskiej i Górniczego Stanu w Katowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/150/19 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Katowickiego Parku Leśnego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/149/19 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Chorzowskiej, Baildona i Ściegiennego w Katowicach – część zachodnia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/123/19 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/114/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Chorzowskiej, Baildona i Ściegiennego w Katowicach – część wschodnia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/101/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic Rolnej i Kłodnickiej z wyłączeniem części zachodniej przy linii kolejowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/100/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Wujek” i KWK „Katowice-Kleofas” obejmującego obszar położony w rejonie autostrady A4 i ulicy Upadowej w Katowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/60/19 Rady Miasta Katowice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Lipowej w Katowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/59/19 Rady Miasta Katowice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polska Grupa Górnicza S.A. KWK „Murcki - Staszic” – część obejmująca obszar w rejonie ulicy Stanisława Łętowskiego w Katowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach - część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LX/1231/18 Rady Miasta Katowice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LVIII/1208/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic - część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LVII/1166/18 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Janusza Korczaka w Katowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LVI/1158/18 Rady Miasta Katowice z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic - część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LV/1135/18 Rady Miasta Katowice z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec w Katowicach – Etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr L/1029/17 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: W. Korfantego i Grabowej w Katowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr L/1026/17 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVIII/902/17 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego-Bocheńskiego w Katowicach

Zobacz treść planu (PDF).