Gmina Wisła

Uchwała nr XXV/362/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/370/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta "Wisła Skolnity W"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/336/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Wisły obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz urządzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/315/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 25 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Wisła Bukowa I"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/63/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wisła Kubalonka”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/322/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Polnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/265/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z otoczeniem

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/264/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Spokojnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/224/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 31 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Spokojnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/223/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 31 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Bukowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/191/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Wyzwolenia („Jonidło”)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/140/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta w rejonie ul. Głębce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVIII/598/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 29 maja 2014r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Wisły z wyłączeniem niektórych terenów

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXV/552/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta w rejonie ul. Chałupiańskiej


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

Uchwała nr XXXV/552/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta w rejonie ul. Chałupiańskiej

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXIII/513/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr nr 55/11, 55/24, 56/2, 56/3, 59/1, 5801/3, część dz. nr 5834 wraz z fragmentami ulic 1 Maja i Lipowej w Wiśle - Centrum


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

Uchwała nr XXXIII/513/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr nr 55/11, 55/24, 56/2, 56/3, 59/1, 5801/3, część dz. nr 5834 wraz z fragmentami ulic 1 Maja i Lipowej w Wiśle - Centrum

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XX/292/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 27 września 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła - Obłaziec”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-19

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się 10 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27   marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. poz. 647 z   2012 r.).

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XX/291/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 27 września 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła Malinka - Cieńków”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-19

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. poz. 647 z 2012 r.):
1) tereny o symbolach MN1 i MN2 – 30 %
2) tereny o symbolach MP i US1 – 20 %
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XX/294/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 27 września 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła Partecznik - Kamienny”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-19

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. poz. 647 z 2012 r.):
1) tereny o symbolach MN1 – 30 %
2) tereny o symbolach MP i US1 – 20 %
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf